ตารางปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษปัญญสุขของปี 2561

ปฏิทินกิจกรรมค่ายฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษตับ ปัญญสุข ของปี 2560 ทุกเครือข่าย
ดูรายละเอียดได้ โดยการคลิกเมนู ปฏิทินกิจกรรมปัญญสุขซ้ายมือได้เลยนาจา !!!! ..........

ปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข พ.ศ.2561

ปัญญสุข นครนายก สถานที่ ขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้นท์
GOOGLE MAP GPS 14.3225329 101.3026093

ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 104       วันที่ 13-16 เมษายน พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 105       วันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 106       วันที่ 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 107       วันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 108       วันที่ 10-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 109       วันที่ 13-16 กันยายน พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 110       วันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 111       วันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 112       วันที่ 13-16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการโทรทัศน์ สูงวัยใจเกินร้อย ตอน "ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก"

ใครที่พลาดไม่ได้ชม Upload มาให้ชมแล้ว ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก ในรายการสูงวัยใจเกินร้อย ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

แชร์ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x6ziln3AHEI

ขี้(ของ)ข้า...ใครอย่าแตะ!

บทความจากนิตยสาร SECRET ที่นักเขียนมาเข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข เอามาให้อ่านกันดูครับ

อย่าลืมการเตรียมตัวก่อนมาเข้าค่ายล้างพิษฯ

เพื่อให้การล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน (เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ รวมวันที่ท่านเดินทางมาเข้าค่ายล้างพิษด้วย) ให้ทุกท่านเตรียมร่างกายและจิตใจของท่านให้พร้อม โดยการพักผ่อนให้เพียงพอและทำตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

พระสงฆ์เข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอชี้แจงเรื่องการล้างพิษเพื่อพระสงฆ์ เนื่องจากค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข มีเจตนารมณ์ที่จะล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อพระสงฆ์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย