ออกแล้ว!!! ปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษปัญญสุขของปี 2558

ปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข ของปี 2558  ดูรายละเอียดได้ โดยการคลิกเมนู ปฏิทินกิจกรรมปัญญสุข พ.ศ. 2558 ซ้ายมือได้เลยจ้า !!!! ..........

ปัญญสุขนครนายก สถานที่ ขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้นท์

ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 69              ศุกร์ที่ 3 ถึงจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558 (วันจักรี)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 70              เสาร์ที่ 11 ถึงอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ.2558 (วันสงกรานต์)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 71              ศุกร์ที่ 1 ถึงจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (วันแรงงาน)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 72              พฤหัสบดีที่ 7 ถึงอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 73              พฤหัสบดีที่ 4 ถึงอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 74              พฤหัสบดีที่ 11 ถึงอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 75              พฤหัสบดีที่  2 ถึงอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 76              พฤหัสบดีที่  9 ถึงอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 77              พฤหัสบดีที่  6 ถึงอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 78              พฤหัสบดีที่ 13 ถึงอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 79              พฤหัสบดีที่ 10 ถึงอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 80              พฤหัสบดีที่ 17 ถึงอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 81              พฤหัสบดีที่  1 ถึงอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 82              พฤหัสบดีที่  8 ถึงอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 83              พฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม ถึงอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 84              พฤหัสบดีที่  5 ถึงอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 85              ศุกร์ที่ 4 ถึงจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2558 (วันพ่อ)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 86              พฤหัสบดีที่ 10 ถึงอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558

ปัญญสุขเชียงใหม่ สถานที่ โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท

ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 20               พฤหัสบดีที่ 23 ถึงอาทิตย์ 26 เมษายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 21               พฤหัสบดีที่ 14 ถึงอาทิตย์ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 22               พฤหัสบดีที่ 18 ถึงอาทิตย์ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558

ปัญญสุขสัญจร

ปัญญสุขสัญจร

เนื่องด้วยมีหลาย ๆ ท่านที่มีความสนใจและมีความประสงค์จะเข้าค่ายฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษตับปัญญสุข แต่ก็ไม่สามารถมาได้อาจจะเป็นเพราะเป็นจังหวัดที่ห่างไกลกับเครือข่ายที่ทางปัญญสุขมี และการเดินทางมาจากจังหวัดที่ไกลจากเครือข่ายประจำที่ปัญญสุขมีนั้น เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน ดังนั้นจึงมีแนวคิดเรื่อง ปัญญสุข ค่ายล้างพิษตับสัญจร ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจในสุขภาพในจังหวัดต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการล้างพิษตับ

รายการโทรทัศน์ สูงวัยใจเกินร้อย ตอน "ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก"

ใครที่พลาดไม่ได้ชม Upload มาให้ชมแล้ว ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก ในรายการสูงวัยใจเกินร้อย ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

แชร์ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x6ziln3AHEI

ขี้(ของ)ข้า...ใครอย่าแตะ!

บทความจากนิตยสาร SECRET ที่นักเขียนมาเข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข เอามาให้อ่านกันดูครับ

อย่าลืมการเตรียมตัวก่อนมาเข้าค่ายล้างพิษฯ

เพื่อให้การล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน (เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ รวมวันที่ท่านเดินทางมาเข้าค่ายล้างพิษด้วย) ให้ทุกท่านเตรียมร่างกายและจิตใจของท่านให้พร้อม โดยการพักผ่อนให้เพียงพอและทำตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

พระสงฆ์เข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอชี้แจงเรื่องการล้างพิษเพื่อพระสงฆ์ เนื่องจากค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข มีเจตนารมณ์ที่จะล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อพระสงฆ์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย