ตารางปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษปัญญสุขของปี 2560

ปฏิทินกิจกรรมค่ายฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษตับ ปัญญสุข ของปี 2560 ทุกเครือข่าย
ดูรายละเอียดได้ โดยการคลิกเมนู ปฏิทินกิจกรรมปัญญสุขซ้ายมือได้เลยนาจา !!!! ..........

ปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข 

ปัญญสุข ปากช่อง พ.ศ. 2560 สถานที่ : HillTop Chalet @ ภูตะวันโครงการ 2 ปากช่อง 
GOOGLE MAP GPS 14.7281 101.3646

ปัญญสุขปากช่อง รุ่นที่ 1       วันที่ 9-12 มีนาคม พ.ศ.2560
ปัญญสุขปากช่อง รุ่นที่ 2       วันที่ 18-21พฤษภาคม พ.ศ.2560
ปัญญสุขปากช่อง รุ่นที่ 3       วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ปัญญสุขปากช่อง รุ่นที่ 4       วันที่ 14-17 กันยายน พ.ศ.2560

ปัญญสุขปากช่อง รุ่นที่ 5       วันที่ 9-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ปัญญสุข นครนายก สถานที่ ขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้นท์

ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 95        วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 96        วันที่ 13-16 เมษายน พ.ศ.2560 (สงกรานต์)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 97        วันที่ 15-18 มิถุนายน พ.ศ.2560 
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 98        วันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ.2560 (วันแม่)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 99        วันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ปิยมหาราช)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 100       วันที่ 8-11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันรัฐธรรมนูญ)

ปัญญสุข เขาใหญ่ สถานที่ : AGLC ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว 
GOOGLE MAP GPS 14.5820 101.2209

ปัญญสุขเขาใหญ่ รุ่น 10     วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ปัญญสุขเขาใหญ่ รุ่น 11     วันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ.2560
ปัญญสุขเขาใหญ่ รุ่น 12     วันที่  6-9 เมษายน พ.ศ.2560
ปัญญสุขเขาใหญ่ รุ่น 13     วันที่ 4-7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ปัญญสุขเขาใหญ่ รุ่น 14     วันที่ 8-11 กรกฎาคม พ.ศ.2560


รายการโทรทัศน์ สูงวัยใจเกินร้อย ตอน "ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก"

ใครที่พลาดไม่ได้ชม Upload มาให้ชมแล้ว ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก ในรายการสูงวัยใจเกินร้อย ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

แชร์ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x6ziln3AHEI

ขี้(ของ)ข้า...ใครอย่าแตะ!

บทความจากนิตยสาร SECRET ที่นักเขียนมาเข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข เอามาให้อ่านกันดูครับ

อย่าลืมการเตรียมตัวก่อนมาเข้าค่ายล้างพิษฯ

เพื่อให้การล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน (เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ รวมวันที่ท่านเดินทางมาเข้าค่ายล้างพิษด้วย) ให้ทุกท่านเตรียมร่างกายและจิตใจของท่านให้พร้อม โดยการพักผ่อนให้เพียงพอและทำตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

พระสงฆ์เข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอชี้แจงเรื่องการล้างพิษเพื่อพระสงฆ์ เนื่องจากค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข มีเจตนารมณ์ที่จะล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อพระสงฆ์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย