ปัญญสุขสัญจรพิเศษ ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพที่ เขาใหญ่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2558 นี้

พิเศษ!!!! สำหรับท่านสนใจในการล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพแนววิถีธรรมชาติ
ปัญญสุขสัญจร จะจัดค่ายล้างพิษตับพิเศษขึ้นที ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว เขาใหญ่
(เส้นทางถนนผ่านศึก-กุดคล้า)
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2558 นี้
ค่าใช้จ่าย 2,600 บาทต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่าน

เช็คตารางปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษปัญญสุขของปี 2558 ทุกเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรมค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข ของปี 2558  ดูรายละเอียดได้ โดยการคลิกเมนู ปฏิทินกิจกรรมปัญญสุข พ.ศ. 2558 ซ้ายมือได้เลยจ้า !!!! ..........

ปัญญสุขนครนายก สถานที่ ขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้นท์

ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 75              พฤหัสบดีที่  2 ถึงอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 76              พฤหัสบดีที่  9 ถึงอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 77              พฤหัสบดีที่  6 ถึงอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 78              พฤหัสบดีที่ 13 ถึงอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 79              พฤหัสบดีที่ 10 ถึงอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 80              พฤหัสบดีที่ 17 ถึงอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 81              พฤหัสบดีที่  1 ถึงอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 82              พฤหัสบดีที่  8 ถึงอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 83              พฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม ถึงอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 84              พฤหัสบดีที่  5 ถึงอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ.2558
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 85              ศุกร์ที่ 4 ถึงจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2558 (วันพ่อ)
ปัญญสุขนครนายก รุ่นที่ 86              พฤหัสบดีที่ 10 ถึงอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 (วันรัฐธรรมนูญ)

ปัญญสุขเชียงใหม่ สถานที่ โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท

ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 22                    พฤหัสบดีที่ 16 ถึงอาทิตย์ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 23                    พฤหัสบดีที่ 20 ถึงอาทิตย์ 23 สิงหาคม   พ.ศ.2558
ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 24                    พฤหัสบดีที่ 24 ถึงอาทิตย์ 27 กันยายน   พ.ศ.2558
ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 25                    พฤหัสบดีที่ 15 ถึงอาทิตย์ 18 ตุลาคม     พ.ศ.2558
ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 26                    พฤหัสบดีที่ 19 ถึงอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ปัญญสุขเชียงใหม่ รุ่น 27                    พฤหัสบดีที่ 17 ถึงอาทิตย์ 20 ธันวาคม   พ.ศ.2558

ปัญญสุขสัญจร

ปัญญสุขสัญจร

เนื่องด้วยมีหลาย ๆ ท่านที่มีความสนใจและมีความประสงค์จะเข้าค่ายฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษตับปัญญสุข แต่ก็ไม่สามารถมาได้อาจจะเป็นเพราะเป็นจังหวัดที่ห่างไกลกับเครือข่ายที่ทางปัญญสุขมี และการเดินทางมาจากจังหวัดที่ไกลจากเครือข่ายประจำที่ปัญญสุขมีนั้น เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน ดังนั้นจึงมีแนวคิดเรื่อง ปัญญสุข ค่ายล้างพิษตับสัญจร ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจในสุขภาพในจังหวัดต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการล้างพิษตับ

รายการโทรทัศน์ สูงวัยใจเกินร้อย ตอน "ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก"

ใครที่พลาดไม่ได้ชม Upload มาให้ชมแล้ว ล้างพิษตับ ปัญญสุขนครนายก ในรายการสูงวัยใจเกินร้อย ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

แชร์ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x6ziln3AHEI

ขี้(ของ)ข้า...ใครอย่าแตะ!

บทความจากนิตยสาร SECRET ที่นักเขียนมาเข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข เอามาให้อ่านกันดูครับ

อย่าลืมการเตรียมตัวก่อนมาเข้าค่ายล้างพิษฯ

เพื่อให้การล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพปัญญสุข มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย วัน (เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ รวมวันที่ท่านเดินทางมาเข้าค่ายล้างพิษด้วย) ให้ทุกท่านเตรียมร่างกายและจิตใจของท่านให้พร้อม โดยการพักผ่อนให้เพียงพอและทำตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

พระสงฆ์เข้าค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอชี้แจงเรื่องการล้างพิษเพื่อพระสงฆ์ เนื่องจากค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพ ปัญญสุข มีเจตนารมณ์ที่จะล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อพระสงฆ์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย